• darkblurbg

Waar kan ik straks nog vliegtuigen spotten?

De huidige spottersplek westelijk van de landingsbaan blijft. Er komt zelfs een tweede spottersplek bij aan de oostelijke kant van de landingsbaan.


Wordt de landingsbaan verlengd?

Nee, de landingsbaan wordt niet verlengd. Het nieuwe plan richt zich alleen op de ontwikkeling van het gebied tussen het vliegveld en de snelweg.


Als er straks meer vliegtuigen op Breda International Airport zijn gestationeerd, wordt er dan ook meer gevlogen?

Nee. Op Breda International Airport mogen volgens de huidige vergunning vliegtuigen landen tot 6000 kilo en dat verandert niet. Binnen deze vergunning is ruimte voor 58.000 geluidsbewegingen per jaar en ook dat neemt niet toe.


Wat gebeurt er met de Oude Bredasepostbaan?

De Oude Bredasepostbaan moet worden verlegd zodat deze gebruikt kan blijven worden. Het fietspad en de weg worden ter hoogte van de bebouwing omgelegd. Het fietspad zal tussen de bebouwing en de snelweg door het groengebied lopen en aan de westkant weer aansluiting vinden op het bestaande fietspad. Voor auto’s komt westelijk een rotonde ter hoogte van de bebouwing. Dit wordt een doodlopende weg. Oostelijk zal de Oude Bredasepostbaan, iets eerder dan nu het geval is, uitkomen op de Bredasebaan. 


Wordt het milieu zwaarder belast door de uitbreiding?

Nee, op Breda International Airport mogen vliegtuigen landen tot 6000 kilo en is er ruimte voor niet meer dan 58.000 geluidsbewegingen per jaar. Dit neemt niet toe en dus blijft de milieubelasting hetzelfde.


Hoe wordt het verkeer van en naar Breda Airparc geregeld?

Het gebied wordt voor autoverkeer ontsloten vanaf de Bredaseweg, de parallelweg langs de A58.